Picasso și paradoxul fascinației pentru trecut și inovațieArtă

Picasso și paradoxul fascinației pentru trecut și inovație

Atunci când facem referire la secolul trecut și la marile revoluții artistice, opera lui Pablo Picasso probabil este prima la care ne gândim. Într-adevăr opera lui Picasso a fost printre cele mai îndrăznețe și revoluționare creații ale secolului trecut. Atât picturile cât și sculpturile sale sunt adevărate motoare ale schimbării, au modificat fundamental structurile și modalitățile convenționale de reprezentare și percepție. Este un paradox al întâlnirii dintre modern și tradițional, un paradox care i-a naștere din respectul său pentru tradiție care se combină cu dorința lui enormă de inovație și de aici rezultă și originalitatea sa. Un fapt cel mai bine demonstrat în desenele care au servit la atât de multe alte opere diferite de-a lungul vieții sale.

Christopher Lloyd prezintă și supune unei analize profunde întreaga activitate a lui Picasso, se concentrează cu precădere asupra lui Picasso graficianul, urmărind apoi munca sa încă de la pregătirea academică și până la viața sa personală, acoperind perioade de la Les Demoiselles d’Avignon; Cubism și sfârșește cu suprarealismul din ultimii săi ani. Consideră că Picasso a fost în primul rând un grafician și multe dintre picturile sale sunt interschimbabile cu desenele, lucru posibil atunci când vorbim despre ​​stil da și ca scop al operelor lui. Desenul este văzut ca un fir vital care reușește să lege întreaga artă a lui Picasso, la fel cum leagă lumea sa personală și imaginea afișată pentru public.

Format în cadrul sistemului academic, Picasso a reușit să supună totul unei critice distante și tranșante, putând să submineze scăpările din trecutul artei destul de rapid și să răstoarne la fel de repede și toate ipotezele asociate sau specifice predării formale. Concomitent a păstrat mereu o atitudine respectuoasă față de toate școlile artistice cărora le-a urmat, a respectat atât școlile, mișcările și personalitățile spaniole anterioare (El Greco, Velazquez, Goya), olandeze (Rembrandt) și franceze (Poussin, Ingres, Delacroix ) adevărați maeștri. Acceptând mereu faptul că au opere demne de luat ca exemplu, a respectat realizările predecesorilor săi apropiați lui, precum Manet, Renoir sau Cézanne. La aceasta s-a adăugat și fascinația față de arta africană și oceanică, care erau în perioada contemporană lui redescoperite în Paris la începutul secolelor al XIX-lea și al XX-lea. O astfel de diversitate de surse se află în centrul modernismului, la fel ca și natura auto-revelatorie a artei în sine, prostituarea ei și eroziunea sa intenționată a ierarhiilor existente.

În ciuda faptului că au existat multe cărți și expoziții care au prezentat chiar toate aspectele operei lui Picasso, cele despre desenele sale au avut tendința să se concentreze asupra anumitor perioade. În această introducere generos ilustrată și plină de viață, Christopher Lloyd expune și interpretează pentru cititorul avizat sau chiar mai puțin avizat creația de pe tot parcursul vieții lui Picasso, în ipostaza de grafician.

O estimare a numărului total de desene ale lui Picasso este de 19.000, inclusiv 175 de caiete și de schițe datând din toate etapele vieții sale.